Første kull av studenter fra det offentlig godkjente studiet  "Høyere yrkesfaglig utdanning innen bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter" er nå uteksaminert. Studentene har vært på flere bedriftsbesøk. På siste samling besøkte de NOAH Solutions på Langøya utenfor Holmestrand (bildet).  Dette er studenter som i årene framover vil være viktige ressurser i de virksomhetene de arbeider, men også for bransjen vår! Gjennom sitt engasjement og aktive deltakelse i studiet har de framstått som gode representanter og ambassadører for vår bransje!

Studentene har gjennomført en NOKUT-godkjent utdanning som gir 30 studiepoeng. Studiet utgjør derved en høyere yrkesfaglig utdanning som er unik i Europa. Det er Fagskolen Vestfold og Telemark i samarbeid med Norsk forening farlig avfall (NFFA) som står bak utdanningstilbudet som henvender seg til interesserte over hele landet.

Det er ca. 40 søkere til høstens studentopptak! Dette er svært gledelig! Vi oppfordrer allikevel interesserte til å ta kontakt med Fagskolen Vestfold og Telemark (eller NFFA) i tilfelle det allikevel blir ledige plasser for oppstart i august. Undervisningen er dialogbasert og foregår gjennom fysiske og nettbaserte samlinger gjennom ett skoleår. Studiet er tilrettelagt for gjennomføring samtidig med full jobb. NFFAs ambisjon er at studiet underbygger og dokumenterer profesjonalitet og kompetanse, og at de som fullfører får autoritet og anseelse i avfalls- og gjenvinningsbransjen. 

Foto: Prosjektleder Marit Lindstad (leder av utviklingsprosjektet) og èn av faglærerne det første studieåret, Ronny Sørensen.

Les mer om tidligere omtale av studiet her!

Se intervju med noen av studentene her!