Bestill NFFA-veilederen 2023-2025!

 

«NFFA-veilederen 2023-2025» er den 9. reviderte, oppdaterte og utvidete utgaven. Veilederen er trolig det mest komplette og pålitelige hjelpemiddel for deklarering og transport av farlig avfall og radioaktivt avfall. Ny versjon bygger bl.a. på gjennomgang av:  

Foreliggende utgave av veilederen bygger blant annet på:

 • Avfallsforskriftens kapittel 11 med tilhørende vedlegg
 • ADR / RID-bestemmelsene 2023
 • Forskrift om landtransport av farlig gods
 • IMDG Code 2022 Edition Amendment 41-22
 • Tilbakemeldinger og erfaringer fra NFFAs medlemmer og andre brukere av NFFA-veilederen
 • Tilbakemeldinger og erfaringer fra abonnenter på «Hva gjør avfall farlig?”. Versjon 6.1 utgitt i oktober 2023.
 • NFFAs samhandling med myndighetene og bransjen herunder gjennom webinarer, dialogmøter m.v.
 • Offshore Norge: Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten (093), vedlegg 2a
 • Gjeldende avfallsstoffnumre pr. 2023 (for farlig avfall og radioaktivt avfall)
 • Avfallsforskriftens kapittel 16
 • Avfallsdeklarering.no

Pris for trykket utgave:   

Kr. 790,- pr. stk. eks. mva. (fraktkostnader eks. mva. tilkommer). Medlemmer får rabatt slik: 

 • 25% rabatt på kjøp av 1-35 eksemplarer.

 • 30% rabatt på eksemplarer fra 36 til 70  

 • 35% rabatt på eksemplarer fra 70 og oppover


Pris for digital utgave (prisene gjelder for tilgang i 12 måneder):

 • For medlemmer: Kr. 2 900 (1-3 brukere), kr. 4 400 (1-5 brukere), kr. 10 500 (opptil 20 brukere)

 • For ikke medlemmer: Kr. 5 200 (1-3 brukere), kr. 7 000 (1-5 brukere), kr. 13 000 (opptil 15 brukere)

Spørsmål rettes til post@nffa.no

Mer informasjon om NFFA-veilederen 2023-2025:

Veilederen er et viktig supplement til myndighetenes veiledningsmateriell og www.avfallsdeklarering.no. 

Veilederen inneholder bl.a. nødvendige oppdateringer. NFFA anbefaler at tidligere utgaver av veilederen tas ut av bruk.  

Selve NFFA-tabellen som er en vesentlig del av veilederen, finnes også i digital versjon som abonnementsløsning på www.nffa.no. Den har søkefunksjon på avfallsstoffnummer, avfallstype og UN-nummer samt funksjonalitet tilpasset smarttelefoner og nettbrett.   

QR-kodene (Quick Response) leses av ved bruk av kamera på telefonen. Derved kommer nyttig og supplerende informasjon fra relevante nettsteder direkte opp i displayet!

Bestill NFFA-veilederen

Her kan du bestille x antall eksemplarer og digital tilgang til veilederen.
Fullt navn
Ved bestillinger over ett eksemplar, må ikke postboksadresser oppgis.
Navn/innkjøpsnummer
Fant du det du lette etter?