Veiledere innenfor tema farlig avfall

NFFA utgir den anerkjente NFFA-veilederen som finnes i digital og trykt utgave. Versjon 2021-2023 ble utgitt høsten 2021. Vi produserer og utgir også veiledningsmateriellet "Hva gjør avfall farlig?" Alle bedrifter, organisasjoner og andre som er involvert i klassifisering, produksjon og /eller håndtering  av avfall kan abonnere på denne. NFFAs medlemsbedrifter tilbys en god rabatt. Veilederen "Hva gjør avfall farlig?" foreligger nå i oppdatert og videreutviklet versjon 5 pr. 1. august 2022. Bestilling av "Hva gjør avfall farlig?" kan gjøres her: forhåndsbestill