Hva gjør avfall farlig

Veilederen med vedlegg er utarbeidet av NFFA og Forum for miljøkartlegging og -sanering. Tilgang gis fortsatt kun medlemmer av de respektive foreningene. 

NB: Utarbeidelse av en veileder med tema grenseverdier for farlig avfall, er som tidligere nevnt et krevende prosjekt. Du vil derfor fortsatt kunne finne vurderinger du kanskje ikke er enig i, ikke forstår bakgrunnen for eller kanskje mener er feil. Dette er uttrykk for den usikkerheten som ofte vil kunne være knyttet til kategorisering av avfall samt også kompleksiteten i lovverk og underlagsmateriale som er brukt i utarbeidelsen av veilederen.

Vi ber deg - også denne gang -  melde til NFFA forhold du stusser over, konkusjoner som du oppfatter som feil eller ønsker du har for neste versjon av veilederen (som kommer senhøsten 2018). Merk at det ikke er utført endringer i alle arkene i Excelboken! 

En veileder som skal gi assistanse i det krevende arbeidet med å finne ut om et avfall skal klassifiseres som farlig eller ikke, er av stor viktighet for aktørene i farlig avfallssystemet. Utgiverne ber deg derfor betrakte arbeidet med fremtidige versjoner av veilederen som et bransjeprosjekt – en dugnad – som du er med på, nå når du er en av de som fortsatt har gratis tilgang til dette materiellet (foreløpig som den eneste, norske veilederen innen området).

Derfor både imøteser og forventer vi dine kommentarer og innspill. Marit Lindstad i NFFA har ledet arbeidet også denne gang! Innspill kan gis til post@nffa.no eller på telefon + 47 97 00 55 80. 

Søk om tilgang

Her kan du søke om tilgang til Veilederen. Kun tilgjengelig for medlemmer av NFFA eller Forum for miljøkartlegging og -sanering.
Hvor jobber du?


Du må tilhøre en av organisasjonene