Hva gjør avfall farlig? Versjon 6

"Hva gjør avfall farlig?" er en heldigital veileder som gir en nøyaktig beskrivelse av hvordan man skal klassifisere avfall. Verktøyet består av en veileder og en klassifiseringsmodul, hvor brukerne kan gjøre egne beregninger for å vurdere om avfallet skal klassifiseres som farlig eller ikke.


Priser pr. bruker eks. mva. (12 måneders abonnement):

  • Kr. 2500 for medlemmer av NFFA eller medlemmer av Forum for miljøkartlegging- og sanering.
  • Kr. 6000 pr. bruker for ikke-medlemmer.
  • Kr. 500 for studenter på studiet offentlig godkjent utdanning "Håndtering av farlig avfall og miljøgifter". 

Følgende rabattskala gjelder (både medlemmer og ikke-medlemmer): Fra og med 4 til og med 20 brukere gis 20% rabatt, fra og med 20 til og med 50 brukere gis 50% rabatt.

Over 50 brukere: Ta kontakt via post@nffa.no 


Ny versjon 6 er betydelig videreutviklet, oppdatert og forbedret bl.a. hva gjelder bruksområde, funksjonalitet, søkbarhet og design.

Veilederen er den eneste i sitt slag. Den er utviklet som et samarbeidsprosjekt mellom NFFA og Forum for miljøkartlegging og -sanering. "Hva gjør avfall farlig?" er utviklet og oppdateres av en tverrfaglig prosjektgruppe med høy kompetanse og integritet. Veilederen er kun tilgjengelig digitalt på NFFAs hjemmeside i en skybasert løsning. Vi håper veilederen med klassifiseringsverktøyet vil oppleves som et uunnværlig hjelpemiddel ved klassifisering av avfall.

Hensikten med veilederen er å forenkle og effektivisere prosessen med å klassifisere avfall, som de fleste i dag opplever svært utfordrende. I tilknytning til veiledningsteksten er det utarbeidet et Excel-basert klassifiseringsverktøy for å lette klassifiseringsarbeidet. Dette består bl.a. av et beregningsverktøy for klassifisering av farlig avfall med eksempler, en grenseverditabell og en erfaringsbasert liste over farlige stoffer i forskjellige typer avfall. 


Bestill

Velg et alternativ

BEDRIFT STUDENT


Prosjekt- og referansegruppen

Disse har vært med å utvikle og teste den nye veilederen.


Marit Lindstad, NFFA


Eirik Wærner, Multiconsult


Ida Nilsson, Norsk Gjenvinning 


Katja Abramova, AGS


Geir Hogstad, AGS


Marit Lægreid, NFFA


Amar Resic, PromSys


Steinar Amlo, Norconsult

Fant du det du lette etter?