Forum for sikkerhetsrådgivere:

Ta kontakt med NFFAs forum for sikkerhetsrådgivere.
Send inn skjema her

Avklaringer med myndighetene:

Meld inn problemstillinger NFFA bør avklare med myndighetene.
Send inn skjema her


Bestill her

Viktig informasjon til brukere av "Hva gjør avfall farlig? Versjon 4"

Oppdatering og feilretting pågår. Se mer informasjon her!

Bli medlem!

Les hvilke fordeler din virksomhet får.

Det er hjelp å få!

NFFAs kompetansepool bistår våre medlemmer.

Norsk forening for farlig avfall (NFFA)

Eneste ekspertorganisasjon for bedrifter som håndterer farlig avfall.

Medlemsfordeler
Veiledningsmateriell
Kurstilbud
Våre medlemmer

Årets utstiller Farlig avfallskonferansen 2018:

VSP Miljø