Siste nytt

Workshop 21. mars om ny veileder om grenseverdier for farlig avfall
Veileder for grenseverdier farlig avfall snart klar
Arbeidet med NFFA-veilederen 2017 – 2019 er i gang!

For medlemmer

Spørsmål og svar

NFFA-veilederen

Den anerkjente NFFA-veilederen er tilgjengelig både i papir. og elektronisk format. Kanskje bransjens nyttigste hjelpemiddel.   

Kurs og aktiviteter

Oversikt over NFFAs arrangementer, kommende kurs samt kursmateriale, og annen nyttig informasjon i forbindelse med eventuell kursdeltakelse.

Grupper og diskusjoner

NFFA har et bredt spekter med ulike medlemmer. Vi oppretter grupper som kan føre interne diskusjoner. NFFAs styre og kompetansepool og har egne arbeidsområder på nettstedet.

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar- FAQ

Svar og utredninger i forbindelse med spørsmål og problemstillinger meldt til NFFAs sekretariat. Her finner du besvarte henvendelser, i tillegg til spørsmål som er under utredning. 

Spør advokaten

Har du/dere behov for juridisk bistand? Ta kontakt med Kogstad Lunde & Co, som er NFFAs faste advokatforbindelse. 

Spør NFFAs kompetansepool

Spisskompetanse innen avfallsjuss, avfallskjemi, deklarasjon, ADR, HMS og mediehåndtering. Medlemmene i kompetansepoolen deltar som fagpersoner og ikke som representanter for egen virksomhet. 

Spørsmål og svar

Andre medlemstilbud

Vi er bransjeforeningen som kan bistå våre medlemmer i deres praktiske hverdag!

Deklarerte mengder

Her finner dere tilgjengelig tall for deklarerte mengder farlig avfall til og med 2015.  

Medieovervåkning 

Nyheter fra bransjen.