Forum for sikkerhetsrådgivere:

Ta kontakt med NFFAs forum for sikkerhetsrådgivere.
Send inn skjema her

Avklaringer med myndighetene:

Meld inn problemstillinger NFFA bør avklare med myndighetene.
Send inn skjema her


Bestill her

Bli medlem!

Les hvilke fordeler din virksomhet får.

Det er hjelp å få!

NFFAs kompetansepool bistår våre medlemmer.

Norsk forening for farlig avfall (NFFA)

Eneste ekspertorganisasjon for bedrifter som håndterer farlig avfall.

Medlemsfordeler
Veiledningsmateriell
Kurstilbud
Våre medlemmer

Årets utstiller Farlig avfallskonferansen 2018:

VSP Miljø