Forum for sikkerhetsrådgivere:

Ta kontakt med NFFAs forum for sikkerhetsrådgivere.
Send inn skjema her

Søk den høyere yrkesfaglige utdanningen i 2022! 

Det første studentkullet - tilsammen 31 personer - startet studieåret 15. september 2021. Vil du vite mer om dette helt nye studiet som gir 30 studiepoeng, er akkreditert av NOKUT og offentlig godkjent, kan du lese mer på hjemmesiden til Fagskolen Vestfold og Telemark. Nytt studentopptak skjer vår / sommer  2022. Les mer om studiet på Fagskolens hjemmeside!


Årets Farlig avfallskonferanse er lagt til 16. og 17. november. Endelig skal vi kunne møtes! 

Klikk her!

Bestill her

Bli medlem!

Les hvilke fordeler din virksomhet får.

Det er hjelp å få!

NFFAs kompetansepool bistår våre medlemmer.

Norsk forening for farlig avfall (NFFA)

Eneste ekspertorganisasjon for bedrifter som håndterer farlig avfall.

Medlemsfordeler
Veiledningsmateriell
Kurstilbud
Våre medlemmer