Norsk forening farlig avfall

Norsk forening farlig avfall (NFFA) er den eneste spesialiserte bransjeforeningen. Det gjør oss unike ikke bare i Norge, men faktisk i hele Skandinavia og Europa for øvrig. Vi har  130 virksomheter som medlemmer. Vi arbeider for rettferdige og tydelige rammevilkår, og bistår medlemmene våre med kompetanse i deres praktiske hverdag.