Topp kompetent

Bransjeordning for virksomheter innen farlig avfallsområdet. Forbeholdt NFFAs medlemmer. Tilfører kompetanse, deler erfaringer, overvåker viktige områder. Sekretariat og kompetansepool som bistår medlemmene.

NFFA har en rekke arrangementer og tiltak som medvirker til å bygge kompetanse og profesjonalitet for medlemmene våre.