Medlemsfordeler

Fordeler du og din virksomhet får av medlemskap i NFFA.

Deltakelse i et faglig og bransjemessig fellesskap og nettverk.

Tilgang til NFFA kompetansepool hvor det kan stilles spørsmål om alle utfordringer i håndteringen av farlig avfall og radioaktivt avfall.

Adgang til NFFAs FAQ-funksjon hvor det finnes svar på mange spørsmål og problemstillinger. Oppdateres løpende og framstår som et sentralt og praktisk "oppslagsverk" for alle som håndterer farlig avfall.

NFFAs nyhetsbrev med hyppig og viktig faglig oppdatering og kompetansedeling

Deltakelse i NFFAs kurs og kompetansehevende tiltak som del av foreningens "Topp kompetent-program".

Èn times gratis konsultasjon med NFFAs samarbeidspartner Advokatfirmaet Berngaard. Deretter 15 % rabatt på Berngaards ordinære timepriser. Advokatfirmaet Berngaard har eget team med advokater som er spesialisert innen avfallsrett og miljørett. Advokatene er tett på og kjenner bransjen og sektoren NFFAs medlemmer opererer i

Advokatfirmaet Berngaard følger regelverksutviklingen i EU tett, deltar på konferanser og tar del i samfunnsdebatten. Særlig stolt er Berngaard over at deres advokat og partner Einar Bratteng er i ferd med å ferdigstille den første doktoravhandlingen om den sirkulære økonomiens dilemmaer ved å undersøke hvilke rettslige begrensninger som foreligger på utnyttelse av avfall til produkter og råvare.

Advokatfirmaet Berngaard bistår NFFAs medlemmer også relatert medlemmenes rammebetingelser, alminnelige forretningsjuss, forvaltningsrett og andre rettsområder.

NFFAs medlemmer kan ta direkte kontakt med advokat / managing partner Inger Roll-Matthiesen. Kontaktinformasjon er: irm@berngaard.no eller telefon 928 81 388.

Fant du det du lette etter?