NFFA på 1-2-3

Randi Pedersen er generalsekretær i Norsk forening farlig avfall (NFFA). Her gir hun deg et lite innblikk i hvem NFFA er og hva foreningen står for.

Mest av alt arbeider vi med problemstillinger som berører medlemmene i deres praktiske hverdag. Det er her vi skiller oss fra andre bransjeforeninger som også har farlig avfall på sin agenda.

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) er den eneste spesialiserte bransjeforeningen. Det gjør oss unike ikke bare i Norge, men faktisk i hele Skandinavia og Europa for øvrig.

NFFA har opparbeidet seg et godt renommé både i bransjen og ikke minst overfor myndighetene. NFFA skal være den foreningen som myndighetene og andre oppfatter som den prioriterte foreningen hva gjelder alle problemstillinger relatert farlig avfall. Vår forening skal oppfattes å ”eie” dette området i Norge. Vi konstaterer med glede at foreningen blir lyttet til i alle målgrupper – det være seg myndighetene, fagmiljøene og opinion for øvrig.

NFFA skal oppføre seg konstruktiv i all vår dialog, ikke minst med myndighetene. Vi har ingen tro på å klage og syte, og å bruke store ord i arbeidet med å skape gode rammevilkår for farlig avfallsbransjen. Vi mener å ha bidratt til å skape et taktskifte innenfor farlig avfallsområdet ved at myndighetene i økende grad også tar hensyn til dokumentert praktisk erfaring blant seriøse, ansvarsbevisste aktører.

Eksemplene er mange, men for å nevne noen: Nye avfallsstoffnummer, endringer i refusjonsordninger, tilpasninger i regelverk, endringer i de tillatelsene myndighetene utsteder, innpass og påvirkning i prosesser i myndighetsapparatet, viktig hjelp og assistanse til medlemmer som trenger det, overvåking av utviklingen innen farlig avfallsområdet og derved mulighet til å iverksette ulike tiltak ved behov.

Ikke minst bidra til å gi medlemmene oppdatert kompetanse innenfor et område som er komplekst, og som stadig er i utvikling og endring. Vår bransjeordning ”Topp kompetent” gir medlemmene utbytte i deres praktiske hverdag.

NFFAs rolle som ”vaktbikkje” overfor urimelige og lite hensiktsmessig myndighetspraksis vil fortsette.

NFFAs styrke og posisjon henger sammen med antall medlemmer. Derfor oppfordrer vi alle som skaper, transporterer, håndterer, behandler, eksporterer eller på andre måter har med farlig avfall å gjøre, om å melde seg inn i foreningen.

Fant du det du lette etter?