Toppbanner

Medie
aktivitet topp
NFFA-veilederen
NFFA-veilederen
Avfallsstoffnr. Avfallstype. EAL-kode. UN-nr. ADR-klasse. Emballasjegruppe. Faresedler. Miljømerking. Spesielle bestemmelser.
Spørsmål og svar
Her finner du svar på ofte stilte spørsmål til NFFAs sekretariat og kompetansepool. Og du kan stille nye!
Kursrommet
Oversikt over NFFAs kurs, nedlasting av kursmateriell, navn på andre kursdeltakere, veibeskrivelse m.v.
Deklarerte mengder
Her finner NFFAs medlemmer tilgjengelige tall for deklarerte mengder farlig avfall fra 2014 og tidligere.
Kompetansepoolen
Avfallsjuss, avfallskjemi, deklarasjon, ADR, HMS, radioaktivt avfall, mediehåndtering. Assistanse innenfor en time er uten kostnad for våre medlemmer.
NFFA-advokaten
Juridisk problemstilling? Ta kontakt med Kogstad Lunde & Co eller NFFA-jurist Einar Bratteng.
Siste nytt Siste nytt
"10 ønskede" endringer i Avfallsdeklarering.no
"10 ønskede" endringer i Avfallsdeklarering.no
Som tidligere meldt har Miljødirektoratet oppfordret bl.a. NFFA til å referere en "10 på topp"-liste over ønskede endringer i Avfallsdeklarering.no. Nå har NFFA sammen med Norsk Industri levert listen.
Les mer...

Statsbudsjettet: Fyldig informasjon sendt medlemmene
NFFAs sekretariat har hentet ut de forslagene i Statsbudsjettet som presumtivt er mest interessante for våre medlemmer.
Les mer...

Oppdatert informasjon om blåsesand
Oppdatert informasjon om blåsesand
Det er behov for en presisering og oppdatering av informasjon om avfallsfraksjonen blåsesand (bl.a. i NFFA-veilederen 2015-2017).
Les mer...

Nytt NFFA-kurs som underbygger forskrift: Gassmåling og sertifikatutsteder
Nytt NFFA-kurs som underbygger forskrift: Gassmåling og sertifikatutsteder
Dette er nytt NFFA-kurs av stor viktighet bl.a. for alle aktører som besitter tankkapasitet. I tråd med NFFAs kursstrategi, underbygger kurset krav i gjeldende forskrifter. Kurset gjennomføres i samarbeid mellom NFFA og Paul W. Østland Industrimiljø. Kurset (5 dager) arrangeres 28. november - 2. desember (uke 48).
Les mer...

Meld ønsker om endringer i Avfallsdeklaring.no til NFFA!
Miljødirektoratet har bedt om innspill til ønskede endringer i Avfallsdeklarering.no. NFFA oppfordrer våre medlemmer til å gi oss innspill innen 28. september.
Les mer...

Flere nyheter
NFFA<span style="text-transform:lowercase !important;">s</span> sponsorer NFFAs sponsorer
Aktiviteter
For styret
Twitter