Toppbanner

Medie
aktivitet topp
NFFA-veilederen
NFFA-veilederen
Avfallsstoffnr. Avfallstype. EAL-kode. UN-nr. ADR-klasse. Emballasjegruppe. Faresedler. Miljømerking. Spesielle bestemmelser.
Spørsmål og svar
Her finner du svar på ofte stilte spørsmål til NFFAs sekretariat og kompetansepool. Og du kan stille nye!
Kursrommet
Oversikt over NFFAs kurs, nedlasting av kursmateriell, navn på andre kursdeltakere, veibeskrivelse m.v.
Deklarerte mengder
Her finner NFFAs medlemmer tilgjengelige tall for deklarerte mengder farlig avfall fra 2014 og tidligere.
Kompetansepoolen
Avfallsjuss, avfallskjemi, deklarasjon, ADR, HMS, radioaktivt avfall, mediehåndtering. Assistanse innenfor en time er uten kostnad for våre medlemmer.
NFFA-advokaten
Juridisk problemstilling? Ta kontakt med Kogstad Lunde & Co eller NFFA-jurist Einar Bratteng.
Siste nytt Siste nytt
Meld ønsker om endringer i Avfallsdeklaring.no til NFFA!
Miljødirektoratet har bedt om innspill til ønskede endringer i Avfallsdeklarering.no. NFFA oppfordrer våre medlemmer til å gi oss innspill innen 28. september.
Les mer...

Farlig avfallskonferansen: Ny deltakerrekord!
Farlig avfallskonferansen: Ny deltakerrekord!
393 deltakere var tilstede under Farlig avfallskonferansen 2016 i Trondheim 15.- 16. september. Ny deltakerrekord! Her er foredragene.
Les mer...

Avklaring på utfordring: Håndtering av kollisjonsputer
Avklaring på utfordring: Håndtering av kollisjonsputer
Medlemmer har forelagt NFFA problemstillinger knyttet til håndtering av kollisjonsputer (airbags) ved mottak av disse på godkjent mottak for farlig avfall.
Les mer...

Innovasjon Norge og NFFA: Planlegger omdømmeprosjekt
Innovasjon Norge og NFFA: Planlegger omdømmeprosjekt
Endelig kan et etterlengtet prosjekt for farlig avfallsbransjen bli realisert! Samarbeidet lanseres på Farlig avfallskonferansen som starter i Trondheim 15. september.
Les mer...

Klassifisering av flyveaske
Klassifisering av flyveaske
Flere av NFFAs medlemmer håndterer flyveaske. Det er reist spørsmål om hvordan denne farlig avfallsfraksjonen skal klassifiseres i tråd med CLP-regelverket, og om flyveaske er å betrakte som farlig gods med de praktiske og økonomiske konsekvenser dette har.
Les mer...

Flere nyheter
NFFA<span style="text-transform:lowercase !important;">s</span> sponsorer NFFAs sponsorer
Aktiviteter
For styret
Twitter