Toppbanner

Medie
aktivitet topp
NFFA-veilederen
NFFA-veilederen
Avfallsstoffnr. Avfallstype. EAL-kode. UN-nr. ADR-klasse. Emballasjegruppe. Faresedler. Miljømerking. Spesielle bestemmelser.
Spørsmål og svar
Her finner du svar på ofte stilte spørsmål til NFFAs sekretariat og kompetansepool. Og du kan stille nye!
Kursrommet
Oversikt over NFFAs kurs, nedlasting av kursmateriell, navn på andre kursdeltakere, veibeskrivelse m.v.
Deklarerte mengder
Her finner NFFAs medlemmer tilgjengelige tall for deklarerte mengder farlig avfall fra 2014 og tidligere.
Kompetansepoolen
Avfallsjuss, avfallskjemi, deklarasjon, ADR, HMS, radioaktivt avfall, mediehåndtering. Assistanse innenfor en time er uten kostnad for våre medlemmer.
NFFA-advokaten
Juridisk problemstilling? Ta kontakt med Kogstad Lunde & Co eller NFFA-jurist Einar Bratteng.
Siste nytt Siste nytt
Nå: Tilsyn mot tankanlegg og anlegg omfattet av storulykkesforskriften
Nå: Tilsyn mot tankanlegg og anlegg omfattet av storulykkesforskriften
To omfattende tilsynsaksjoner gjennomføres nå.
Les mer...

Siste nytt om e-deklarering: 1 890 av 24 000 har tatt systemet i bruk!
Helt ferske tall som NFFA har innhentet viser at det pr. i dag (3. mai) er 1 890 brukere av Avfallsdeklarering.no. Totalt antall avfallsprodusenter som burde ha tatt i bruk elektronisk deklarering fra 1. mai, er nær 24 000!
Les mer...

Overgang til e-deklarering 1. mai: Mottak av udeklarert farlig avfall
Overgang til e-deklarering 1. mai: Mottak av udeklarert farlig avfall
NFFA-medlemmer har meldt opp problemstillinger knyttet til mottak av udeklarert farlig avfall etter 1. mai (da alle avfallsprodusenter skal ha innrettet seg etter elektronisk deklarering). Enkelte synes den «nødløsning» Miljødirektoratet nylig har kommunisert ut til bransjen gjennom fylkesmennene og på www.avfallsdeklarering.no, ikke er akseptabel. NFFA har belyst problematikken.
Les mer...

60 deltakere i Bergen: Nytt informasjonsmateriell for bygg- og anleggsavfall nå tilgjengelig!
60 deltakere i Bergen: Nytt informasjonsmateriell for bygg- og anleggsavfall nå tilgjengelig!
Nær 60 deltakere på miniseminar for bygg- og anleggsavfall i Bergen viser stort behov for økt kunnskap og bevissthet om betydelig fraksjon med store mengder farlig avfall. Oppdaterts informasjonsmateriell om bygg- og anleggsavfall er nå tilgjengelig!
Les mer...

26. og 28. april: Kurs som dokumenterer kompetansen
26. og 28. april: Kurs som dokumenterer kompetansen
Kurset i Bergen tirsdag 26. april begynner å nærme seg fulltegning. Men det er fortsatt plasser ledige på dette og på kurset i Asker torsdag 28. april. Påmelding haster.
Les mer...

Flere nyheter
NFFA<span style="text-transform:lowercase !important;">s</span> sponsorer NFFAs sponsorer
Aktiviteter
31 mai. 2016 - 10:00
30 aug. 2016 - 09:00 - Scandic Hotel - Asker
01 sep. 2016 - 09:00 - Scandic Hotel - Asker
15 sep. 2016 - 10:30
25 okt. 2016 - 09:00 - Scandic Hotel - Asker
27 okt. 2016 - 09:00 - Scandic Hotel - Asker
02 nov. 2016 - IFs treningssenter i Hobøl
Vis alle aktiviteter
For styret
Twitter