Forum for sikkerhetsrådgivere

I tråd med sin viktige funksjon og kompetanse, fortjener sikkerhetsrådgiverne i NFFAs medlemsmasse den høyeste respekt. Derfor har NFFA opprettet Forum for sikkerhetsrådgivere. 

Forumet skal være et fellesskap med praktisk nytteverdi for deltakerne og skal bygge opp under sikkerhetsrådgiverrollen relatert til farlig avfallsområdet.

Forumet skal utgjøre et samlingspunkt og kollegialt fellesskap for sikkerhetsrådgivere i NFFAs medlemsmasse. Her skal man kunne søke svar og avklaringer, igangsette konstruktive diskusjoner og få tilbakemeldinger på problemstillinger innenfor området farlig avfall som er farlig gods.

Forumet skal gi bidrag til at sikkerhetsrådgiverne hos NFFAs medlemmer blir i enda bedre stand til å kunne fungere i sin viktige rolle, herunder øke både sin personlige og derav virksomhetens kompetanse. 

I menyen til høyre får du mer informasjon om NFFAs Forum for sikkerhetsrådgivere.