Juridisk hjørne

NFFA har samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Berngaard AS / Einar Bratteng. Einar leder et advokatteam med avfalls- og miljørett som spesiale. I "Juridisk hjørne" publiseres artikler med dette som tema (se nedenfor).

Samarbeidsavtalen mellom NFFA og Berngaard gir medlemmene våre store fordeler. Berngaard har et eget team med advokater som er spesialisert innen avfallsrett og miljørett. Advokatene er tett på og kjenner bransjen og sektoren NFFAs medlemmer opererer i, følger regelverksutviklingen i EU tett, deltar på konferanser og tar del i samfunnsdebatten. Spesielt stolt er Berngaard av Einar Bratteng som er i ferd med å ferdigstille den første doktoravhandlingen om den sirkulære økonomiens dilemmaer ved å undersøke hvilke rettslige begrensninger som foreligger på utnyttelse av avfall til produkter og råvare.

Berngaard skreddersyr foredrag og innlegg både om temaer midt i kjerneinteressen for NFFA-medlemmer, men også innenfor andre rettsområder. Ta gjerne kontakt med Advokatfirmaet Berngaard for et uforpliktende møte. Kontaktperson for NFFAs medlemmer er advokat/parter Inger Roll-Matthiesen (irm@berngaard.no / 928 81388). NFFA-medlemmer får 15 % rabatt på Berngaards timepriser.

Berngaard er et fullservice advokatfirma som bidrar på alle områder der deres klienter ser muligheter eller har utfordringer. NFFAs medlemmer oppfordres til å bruke Berngaard også på andre områder enn innen avfalls- og gjenvinningsområdet.

I tillegg til Inger Roll-Matthiesen, kjenner disse Berngaard-advokatene spesielt til samarbeidet med NFFA og vår bransjes forhold:

Les mer om Berngaard her!

Eldre saker: