Green Deal fastsetter tre mål for miljøsatsingen: (1) Ingen nettoutslipp av klimagasser innen 2050 (2) Økonomisk vekst er frikoblet fra forbruk av ressurser (3) Ingen personer eller steder blir utelatt (left behind) I tillegg til at Green Deal fastsetter målsettinger for EUs miljøsatsing lanseres det 8 prioriterte samfunnsområder som det særlig skal satses på.

Under disse 8 områdene skal det så lanseres strategier og handlingsplaner som beskriver de ulike satsningsområdene mer i detalj. I tillegg til å være dokumentet som fastsetter målsettingene for EUs miljøambisjoner beskriver Green Deal en overbyggende struktur - eller et rammeverk - for EUs miljøsatsing. Dette kan grafisk fremstilles slik:

LES MER