Ny prosjektleder heter Kjell Knudsen, og kan nås på kjell.knudsen@miljodir.no. 

NFFA takker Yasir Ahmed for samarbeidet og ønsker ham god foreldrepermisjon. Her er hans oppsummering fra prosjektet etter 2. kvartal: 

Status

Vi legger bak oss et kvartal preget av høyt tempo i utviklingsarbeidet. I dette kvartalet har vi opplevd at vi har hatt vind i seilene samtidig som vi beveget oss inn i et ukjent farvann i form av funksjonalitet som har vært krevende å få utviklet. Takket være gode prosesser for forankring i teamet har vi klart å få landet nyttige faglige og tekniske diskusjoner relativt hyppig.

For å være tettere på brukere besluttet vi også å danne en fast test gruppe bestående av representanter fra både produsent og mottak. Vi er veldig takknemlige for at samtlige aktører som ble invitert til å bli en del av denne gruppen takket ja til å bli en del av gruppen. Formålet med denne testgruppen er å ha en jevnlig kontakt med bransjen slik at vi enklere kan nå dem og få sjekket ut nye ideer og potensiale i funksjonalitetene.   Prosjektet hadde 1:1 samtale med representantene i denne testgruppen og fikk gode innspill  som har hatt en stor verdi for funksjonaliteten som pr i dag er utviklet. 

Prosjektet hadde satt seg et mål om at vi i dette kvartalet skal presentere deler av løsningen for et større publikum, både interne og bransjen. Denne demoen anså vi som en "realitet sjekk" på at vi er på skinner og er på god vei mot målet. Demoen ble holdt digitalt og ble sett av ca. 320 personer. Vi er svært fornøyd med oppmøte og for engasjementet til tilhørerne. Dette styrker engasjement og motivasjonen i prosjektet for veien videre.  Det ble gjort opptak av demoen som blir tilgjengeliggjort på Miljødirektoratets hjemmeside. 

Selv om vi legger bak oss et veldig produktivt kvartal så er vi klar over at vi fremdeles har utfordringer knyttet til deler av funksjonalitetene som krever god forankring, kvalitetssikring og testing. Vi må stadig revurdere og gjøre nødvendige prioriteringer på beslutninger som allerede er tatt, men dette er nødvendig for å sikre at vi bevarer kvalitet i det som blir utviklet. Som et utviklingsprosjektet så må vi til tider ta noen steg tilbake for kunne bevege to steg frem.  Vi gleder oss til et spennende 3.kvartal hvor vi blant annet skal fokusere på følgende funksjonaliteter:

  • Autentisering
  • Videresending
  • Samdeklarering
  • Admin modul
  • Brukertest

Endringer i prosjektteamet

Det orienteres herved at undertegnede går ut av prosjektet den 02.juli som følge av foreldrepermisjon og overlater stafettpinnen videre til en ny prosjektleder, Kjell Knudsen. Jeg takker for min tid i dette prosjektet og dialogen jeg har hatt med bransjen. Ønsker både prosjektet og bransjen lykke til videre! 

Kjell kan nås på: kjell.knudsen@miljodir.no

Ønsker alle sammen en riktig fin sommer og fin ferietid :)

Yasir Ahmed

Innleid prosjektleder avfallsdeklarering.no, seksjon for sirkulær avfallshåndtering