Bestem deg nå: Høsten gir mange muligheter til å skaffe deg ettertraktet kompetanse!

Viktig beslutning mens du nyter sommer og ferie: Utnytt videreutdanningstilbudet som starter fra august! Du kan nå søke på til sammen seks utdanningstilbud som alle er offentlig finansiert, gir studiepoeng samt dokumentert og ettertraktet kompetanse.

Tilbudet er spesielt utviklet for oss i avfall- og gjenvinningsbransjen. Søkerportalen er åpen. Dette gjelder både utdanningene innen bransjeprogrammet og den høyere yrkesfaglige utdanningen «Håndtering av farlig avfall og miljøgifter (HAMN)».

De seks ulike utdanningene i "Bransjeprogrammet for avfalls- og gjenvinningsindustrien"

Programmet er etablert av myndighetene, bransjen og arbeidstakerorganisasjonene i samarbeid. Videreutdanningen gir studentene spesialkompetanse innen områdene:

HMS-ledelse (Starter: 28. august)

  • Gjennomgang av hendelser og aktuelle problemstillinger som oppstår ved håndtering av farlig avfall og miljøgifter. Stikkord er bl.a. risikovurdering, brannforebygging, personsikkerhet, eksponering til indre og ytre miljø og avvikshåndtering. 

Logistikk og transport (Starter: 4. september)

  • Bidrar til bedre samhandling mellom de som er involvert i transport av farlig avfall. Undervisningen er tilpasset de rollene som fremgår av lovverket (avsender, transportør, mottaker, laster, pakker, losser, fyller og tankcontaineroperatør.

Håndtering av farlig avfall (Starter: 9. oktober)

  •  Underbygger kravet om dokumentert kompetanse som påhviler aller som har profesjonell befatning med farlig avfall. Undervisningen omfatter bl.a. mottakskontroll, analyser, vurdering av risikosetninger opp mot grenseverdier, deklarering, journalføring og risikovurdering.

Bærekraftig og trygg håndtering av batteriavfall (Starter: 10. oktober) 

  • Utdanningen gir studentene kompetanse som er helt påkrevd når batterier vil øke betydelig som avfallsfraksjon i årene framover. Lær om farene (som brann), men også mulighetene (som gjenvinningspotensialet). Hyperaktuelt!

Regelverk og forskrifter (Starter: 23. oktober)

  • Kunnskapen studentene får, er med på å sikre at virksomheten overholder lover og forskrifter. Identifiserer bl.a. hvor det er størst potensiale for brudd og setter studentene i stand til lettere å forstå komplekst regelverk. 

Lenkene ovenfor fører til mer informasjon på hjemmesiden til Fagskolen Vestfold og Telemark. Her finner du også søknadsskjema. Har du utfordringer med å finne ut av søknadsskjemaet eller har spørsmål knyttet til utdanningene, kan du kontakte Fagskolens Pål Kyrkjebø (466 30 193) eller NFFAs Marit Lindstad (970 05 580).

Den høyere yrkesfaglige utdanningen «Håndtering av farlig avfall og miljøgifter»

Utdanningstilbud som gir 30 studiepoeng. Offentlig godkjent og lansert i 2021. Nesten 70 studenter er allerede uteksaminert. Nytt kull opptas nå for start til høsten gjennom Samordna opptak. Dette er nå stengt, men det tas opp studenter frem til studiestart. Se kontaktinformasjon over. HAMN er i hovedsak et nettbasert studium, hvor det gjennomføres fire fysiske samlinger (gjennomføres parallelt med full jobb). NFFAs erfaring er at denne høyere yrkesfaglige utdanningen gir autoritet og anseelse i avfalls- og gjenvinningsbransjen og styrker derved jobb- og karrieremulighetene. Les mer og søk her på hjemmesiden til Fagskolen Vestfold og Telemark!

Marit, Randi og Einar ønsker velkommen til NFFAs kompetanseløft høsten 2024!