I forbindelse med teknisk vedlikehold av plattformen blir det behov for å stenge denne noen dager før lansering. Tilgang for eksisterende brukere dermed i en periode fra og med torsdag 25.05.    

 

Veilederen «Hva gjør avfall farlig? er utarbeidet av NFFA sammen med Forum for miljøkartlegging -og sanering. Klassifiseringsverktøyet inkluderer flere oppslagstabeller samt et beregningsark hvor brukerne selv kan registrere stoffgrupper og konsentrasjonsgrenser i avfall som skal klassifiseres. Tilgang gis i form av årsabonnement med spesialpris for medlemmene av NFFA og forumet. «Hva gjør avfall farlig?» er ment å veiledere brukerne innenfor et tema som er komplisert og utfordrende, nemlig klassifisering av og konsentrasjonsgrenser for farlig avfall. Dette forankret i et omfattende, internasjonalt regelverk. Denne veilederen er den eneste i sitt slag i Norge, og NFFA anbefaler den brukt sammen med veiledningsmateriell myndighetene innenfor klassifisering av avfall.   

Les mer om «Hva gjør avfall farlig?»