Erfaringstabellen inneholder i versjon 6 i tillegg også et nytt søkeark. Dette er en demoversjon i denne utgaven, og vi er spente på mottakelsen av denne.   

Alle eksisterende brukere med abonnement har nå fått umiddelbar tilgang. For å kunne anvende  versjon 6 må imidlertid alle logge seg ut av NFFAs hjemmeside, og tilgang oppnås først ved ny pålogging her Hva gjør avfall farlig? (nffa.no). Husk å anvende én og samme brukerkonto og mailadresse ved innlogging.  

Oppstår det problemer eller har du spørsmål  vedr passord og innlogging? Send en mail til post@nffa.no, og vår IT-support vil bestå abonnentene ved behov.  

«Hva gjør avfall farlig?» er utviklet i samarbeid mellom NFFA og Forum for miljøkartlegging -og sanering. Ressurspersoner fra begge foreninger har vært engasjert også i revisjonen av foreliggende versjon. Versjon 6 bygger videre på det arbeid som forumleder Eirik Wærner og NFFAs prosjektleder Marit Lindstad nedla da første versjon ble påbegynt i 2016. Senere versjoner har gjennomgått en betydelig teknisk videreutvikling med forbedret funksjonalitet, nye stoffer og stoffgrupper, grenseverdier og ikke minst erfaringer og innspill fra et økende antall brukere .  

«Hva gjør avfall farlig? Versjon 6» er fortsatt det eneste verktøyet i sitt slag i Norge. Brukerne bør kjenne det kompliserte, internasjonale regelverk som veilederen tar utgangspunkt i. I dette kan det være tolkningsrom samt at det i tillegg kan være ulike faglige vurderinger av det underlagsmateriale som er brukt i utarbeidelse av veilederen. Brukerne bør derfor konferere komplementært materiale dersom det oppstår tvilstilfeller eller man er uenig i de vurderinger veilederen gjør og den informasjonene som gis.  

Det er et betydelig arbeid som ligger bak «Hva gjør avfall farlig? Versjon 6». Oppdateringer og videreutvikling av funksjonaliteten er denne gang utført av en faggruppe bestående av Marit Lindstad (NFFA), Steinar Amlo (Forum for miljøkartlegging og -sanering), Marit Lægreid (NFFA), Geir Hogstad (AGS på vegne av NFFA) og Amar Resic (Promsys på vegne av NFFA).

Innspill til forbedringspunkter, spørsmål m.v. rettes til post@nffa.no