140 representanter både fra privat og offentligsektor var samlet på årets konferanse. De ble presentert foredrag med varierende, men alle relevante og aktuelle tema. Her er foredragene: