Formålet med prosjektet er å finne ut av om det stemmer at gjennomsnittlig avfallsproduksjon på byggeplasser er 50-60 kg pr kvadratmeter, slik tallgrunnlaget fra SSB tyder på. Det er også et mål å finne prosjekter som genererer lite eller mye avfall, og se på hvilke faktorer som påvirker dette. Dessuten er det et ønske å se om det er forskjeller i avfallsgenereringen rundt om i landet. – Vi søker derfor etter byggherrer/entreprenører som kan hjelpe oss med å framskaffe så mange sluttrapporter for avfallsplaner som mulig, sier prosjektleder Eirik Wærner i Multiconsult.

Er NFFAs medlemmer involvert i prosjekter som kan være relevante i sammenhengen, kan prosjektleder Eirik Wærner kontaktes på eirikrudi.waerner@multiconsult.no. Mer informasjon også på byggemiljø.no