Dette blir en unik mulighet til å øke kunnskapen om den håndteringen som foregår i destruksjonsleddet for organisk farlig avfall. Deltakerne vil få økt forståelse for god samhandling i verdikjeden som avfallshåndtering består av. Derved vil denne studieturen kunne bidra til økt kvalitet og sikkerhet i alle ledd.

Studieturen er primært tilrettelagt for de som håndterer avfallet i 1. ledd, altså driftsoperatører på kommunale farlig avfallsmottak samt personell på mellomlagre for farlig avfall. På Fortum Waste Solution vil deltakerne se hvordan avfallet sluttbehandles gjennom ulike prosessledd på dette store anlegget hvor betydelige mengder norsk avfall mottas.   

Mottakskontroll, innveiing, registrering, behandling og utviklingsarbeid!

Turen vil bli spekket med faglig innhold av høy nytteverdi, d.v.s til bruk i deltakernes eget arbeid. Transportetappen fra Gardermoen til Kumla (tur / retur) skjer i buss med høy komfortstandard. Både bussturen og felles middag med sosialt samvær vil bidra til mange kollegiale samtaler, erfaringsutveksling og nettverksbygging.  

Begrenset antall plasser!

Det er sjelden det arrangeres organiserte, felles studiebesøk til Nordens største behandlingsanlegg for organisk farlig avfall. Fagforum farlig avfall oppfordrer derfor medlemmene av NFFA og Avfall Norge til å prioritere denne studieturen for sitt driftspersonell. Dessverre er det begrenset deltakerantall, og forumet ber derfor om påmelding snarest.

Detaljer og påmelding

Avreise skjer fra Gardermoen onsdag 20. mars kl. 1200. Derved bør driftspersonell fra hele landet få god anledning til deltakelse uten ekstra overnatting. Overnatting og middag i Kumla arrangeres på Hotell Stinsen i Hallsberg. Dagen derpå gjennomføres befaringen på Fortum Waste Solution mellom kl. 1000 og 1500, selvsagt med bevertning underveis. Det blir rik anledning til å stille spørsmål.

Det gjøres oppmerksom på at HMS-bestemmelsene på anlegget forutsetter verneutstyr, og at deltakerne helst tar med noe av dette selv. Mer informasjon om dette i påmeldingsskjemaet.

På vegne av Fagforum farlig avfall ivaretar Avfall Norge påmelding til studieturen. For påmelding, pris og andre detaljer: Trykk her!

Foto: Fortum