Vi oppfordrer alle interesserte å melde seg på Advokatfirmaet Berngaards "Sirkulæruka 2023". Her er flere temaer av høy aktualitet for NFFAs medlemmer, slik som teknologi som premiss for det grønne skiftet, massehåndtering, forurensede masser som ressurs, ombruk av byggematerialer og andre temaer som griper inn i hverdagen hva gjelder avfallshåndtering. Du får også anledning til å møte en rekke kompetente fagfolk, knytte nye forbindelser og utvide ditt personlige nettverk.

Les mer om Advokatfirmaet Berngaards "Sirkulæruka 2023" her!

Foto: NFFA og Advokatfirmaet Berngaard er nære samarbeidspartnere. Foto er tatt i Berngaards lokaler på Aker brygge og viser (f.v.) partner Einar Bratteng, managing partner Inger Roll-Matthiesen, partner Lars Berntsen samt styremedlemmer i NFFA, Karen Aanestad og Torbjørn Steensrud.