Invitasjon er sendt de sikkerhetsrådgivere i NFFAs medlemsmasse som har latt seg registrerte i vårt sekretariat. Arrangementet har følgende (enkel servering):

Kl. 1800 -1805: Velkommen og presentasjon av medlemmene i styret for Forum for sikkerhetsrådgivere

 Kl. 1805-1825: Arne Lærdal, DSB. Spesielle budskap til sikkerhetsrådgiverne i avfallsbransjen. Eksempelvis: Kontrollrutiner og tilsyn, uhellsrapportering fra virksomhetene (overrapportering/underrapportering?). Refleksjoner relatert til sikkerhetsrådgiverens rolle

Kl. 1825-1835: Kort gjennomgang av revidert mal for Internopplæring kap. 1.3 samt Mal for årsrapport. Rose Marie Andersen og Eik Opphus

Kl. 1835-1850: Betraktning fra Anne-Mette Lillehagen: «Kompetansebevis = Kompetanse»

Kl. 1850-1900: Marit Lindstad, NFFA, med informasjon om bruk av NFFA-veilederen 2023-2025

Kl. 1900: Mingling og faglig snakk

Styret i NFFAs Forum for sikkerhetsrådgivere ønsker sine kolleger i bransjen velkommen!

Foto: Fra fjorårets fagarrangement for sikkerhetsrådgivere kvelden før Farlig avfallskonferansen.