Randi Pedersen er jurist med høyskoleutdannelse også innen økonomi og ledelse. Hun kommer fra stillingen som assisterende avdelingsleder i Troms og Finnmark fylkeskommune. Tidligere praksis er som regionsjef i Maskinentreprenørenes forbund (MEF) samt som advokat / jurist i offentlig og privat virksomhet, bl.a. NHO, Fiskeridirektoratet og Skatteetaten.

Overtar bransjeforening med ekspertstatus

Randi Pedersen overtar som leder av den eneste bransjeforeningen i Norge med ekspertstatus innen farlig avfall. Med sine 140 medlemsvirksomheter har NFFA en solid representativitet og et aktivitetsnivå av stor betydning for aktører både innenfor privat og offentlig sektor. NFFA spiller også en viktig rolle overfor myndighetene, både som høringsinstans og gjennom dialog som ekspertorganisasjon innenfor det stadig mer komplekse og viktige farlig avfallsområdet. 

Viktig rolle i avfallsbransjen

NFFAs nye generalsekretær vil få viktig rolle på flere områder av stor betydning for utviklingen innen farlig avfallsområdet i Norge i årene framover. Ett av dem er kompetanseutvikling, hvor NFFA nå utvikler flere relevante utdanninger som gir studiepoeng. Generalsekretæren får også i oppgave aktivt å videreutvikle foreningens rolle som faglig serviceorgan. NFFA veileder årlig et stort antall medlemmer innenfor bl.a. avfallsjus, avfallskjemi, deklarering og håndteringsproblematikk. Foreningen har lederrolle på flere områder innen avfalls- og gjenvinningsområdet, og utgir anerkjente veiledere som «NFFA-veilederen for deklarering og transport» samt «Hva gjør avfall farlig?». Farlig avfallskonferansen - gjennomført i 35 år - er også ett av NFFAs varemerker.    

Som generalsekretær vil Randi Pedersen lede et sekretariat med betydelig prosjektportefølje og et omfattende nettverk med særdeles kompetente fagressurser organisert i tverrfaglige team.   

Styreleder Bjørn Roger Broen, Norsk forening farlig avfall (NFFA):

-Med Randi Pedersen får NFFA og farlig avfallsbransjen en svært kompetent, erfaren og initiativrik leder. Styret i foreningen er svært tilfreds med ansettelsen, og ser fram til et samarbeid som skal gi store nytteverdier for en stadig økende medlemsmasse.

Påtroppende generalsekretær Randi Pedersen:

-Det er ingen tvil om den betydning NFFA har for alle som profesjonelt håndterer farlig avfall i Norge. Jeg er stolt og motivert over å kunne videreføre og forsterke foreningens rolle, og ser nå fram til å starte i min nye funksjon 1. mars neste år.