Innspillet er sendt Miljødirektoratet i forbindelse med direktoratets evaluering av produsentansvar som virkemiddel i avfallspolitikken.

Les innspillet her!