Utdanningen inngår i «Bransjeprogrammet for avfalls- og gjenvinningsbransjen». Det er fortsatt ledige plasser. Meld deg på her! Spørsmål: Ring 970 05 580 / 466 30 193!

Påkrevd kompetansepåfyll

Mengden batteriavfall som bransjen vår må håndtere, vil vokse markert i årene framover. Samtidig blir batteriene – også som avfall – stadig mer potente, det vil si inneholder betydelig med restenergi. Restenergien har bransjen allerede registrert i form av èn av vår tids største bransjeutfordringer: Branner forårsaket av litiumbatterier. Det er helt påkrevd at bransjens medarbeidere øker sin kompetanse om batterier som avfallsfraksjon både i forhold til utfordringer, men som også representerer et stort gjenvinningspotensial.

Gir 5 studiepoeng

Undervisningen som starter 23. mai skjer digitalt, på dagtid (kl. 1200-1600) og gir 5 studiepoeng. Det blir fire digitale samlinger, alle på torsdager fordelt på mai og juni. Utdanningen er allerede offentlig finansiert, og påfører derfor hverken arbeidsgiver eller den enkelte kostnader utover tidsbruken.

Forbereder virksomhet og ansatte på framtiden

Avfallsmengden som skal håndteres, brannrisikoen den representer (80 % av brannhendelsene er forårsaket av batteriavfall) samt det betydelige gjenvinningspotensial denne avfallsfraksjonen representerer: Dette er blant temaene det undervises av. For avfalls- og gjenvinningsbransjen representerer batteriavfall en fraksjon man er tvunget til å ha større kompetanse om, kompetanse som også vil bli etterspurt i forbindelse med kommende tilsyn.

Hvem bør melde seg til undervisningsstart 23. mai?

Målgruppen er enhver ansatt i avfalls- og gjenvinningsbransjen som har funksjon innen mottak, behandling, transport eller som representerer ledelse og administrative funksjoner. Kompetansen som formidles er relevant og påkrevd i enhver virksomhet som håndterer avfall. Opptakskrav er fagbrev i gjenvinningsfaget eller tilvarende. Praktisk erfaring kan i seg selv kvalifisere til opptak.

Det haster med påmelding. Les mer og meld deg på via hjemmesiden til Fagskolen Vestfold og Telemark!

Foto: Kari Bang (Batteriretur AS) og Morten Onsrud (Norsirk AS) er svært sentrale faglærere for det nye utdanningstilbudet, «Bærekraftig og trygg håndtering av batteriavfall».