Begge samarbeidspartnerne har nå fått forsterket motivasjon etter at Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKDir) har gitt tilbakemelding om at direktoratet finner utdanningen relevant, begrunnet og aktuell. HKDir har på nåværende tidspunkt ikke funnet å kunne støtte utviklingsarbeidet økonomisk, og FVT vil derfor selv stå for finansieringen.

Utviklingsprosjektet vil ha målsetting å etablere et kvalitativt høyt yrkesfaglig utdanningstilbud som er unikt i sitt slag. Tilbudet skal være sammensatt slik at det underbygger de helt nye kompetansebehov avfalls- og gjenvinningsbransjen vil få i årene framover.

Ambisjonen er at utdanningen skal inngå i det allerede bestående tilbudet som NFFA og FVT samarbeider om. I utdanningen som fagskoleingeniør vil man følgelig kunne bygge videre på allerede oppnådde studiepoeng fra utdanningen «Høyere yrkesfaglig utdanning innen farlig avfall og miljøgifter» (HAMN) samt de seks bransjeprogramutdanningene FTV og NFFA tilbyr.

FVT og NFFAs mål er at utdanningen som fagskoleingeniør skal gi 120 offentlig godkjente studiepoeng.

Målet er å kunne lansere den nye utdanningen høsten 2025. Det er ønskelig å engasjere flere avfallsfaglige miljøer samt høyt kvalifiserte ressurser i utviklingsarbeidet og senere undervisningen.  

Foto: Prosjektleder i NFFA, Marit Lindstad og avdelingsleder Pål Kyrkjebø i Fagskolen Vestfold og Telemark er  sentrale i utviklingsprosjektet. Foto: Astri Kløvstad (Kretsløpet).