Dine vurderinger har stor konsekvens for trygg håndtering, men også for at du oppfyller det personlige ansvaret du har. Og selvsagt for at virksomheten du er ansatt i skal sikre gode arbeidsforhold og unngå skader på mennesker og miljø samt myndighetsreaksjoner. 

17. oktober starter neste web-baserte, spesialiserte utdanning som inngår i Bransjeprogrammet for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Utdanningen er offentlig finansiert, gir deg 5 studiepoeng og er spesielt utviklet for deg som har befatning med farlig avfall – også dersom du arbeider i industri som genererer farlig avfall. Kursdeltakerne møtes gjennom fem samlinger på Zoom kl. 1200 – 1600 med avsluttende samling 21. november.

Undervisningen gjennomgår regelverk sentrale for avfalls- og gjenvinningsbransjen samt også for industri- og næringsvirksomhet som genererer farlig avfall. Innsikt i og forståelse for EUs regelverk og konsekvens for norske aktører, er også vesentlig. Kompetansen kursdeltakerne får skal bidra til at virksomhetenes evne til å etterleve et strengt regelverk i stadig endring styrkes samt hindre at uønskede hendelser oppstår.

Ansvarlig faglærer er advokat Einar Bratteng, som har betydelig kompetanse om nettopp avfalls- og gjenvinningsbransjens regelverk, juridiske utfordringer, ansvarsforhold samt praktiske tillemping av forskrifter og lovverk. Hans innsikt og pedagogiske formidlingsevne gjør undervisningsøktene varierte, engasjerende og med referanser til den praktiske hverdagen i håndtering av farlig avfall. Flere dyktige undervisningsressurser deltar underveis sammen med Einar.

Har du karriereambisjoner? Ønsker du å styrke din kompetanse som gir deg trygghet for at du og virksomheten innfrir lov og forskrift? Da er dette videreutdanningen for deg! Les mer her om bl.a. opptakskriteriene og få tilgang til påmeldingsskjema. Spørsmål kan rettes til Pål Kyrkjebø hos Fagskolen Vestfold og Telemark (466 30 193) eller send en mail til NFFA (post@nffa.no).