Dette er et landsdekkende utdanningstilbud som gir 30 studiepoeng som ble offentlig godkjent og lansert i 2021. I løpet av våren i år er nesten 70 studenter uteksaminert. Nytt kull starter studiet høsten 2024.
Undervisningen foregår nettbasert, og med fire fysiske samlinger gjennom studieåret. Studiet gjennomføres ett år på deltid, gjerne parallelt med full jobb.  
 
Emnene er: Det grønne skiftet, Miljø- og avfallsrett, Kjemi, toksikologi og materiallære, Teknologi og digitale verktøy, HMS og logistikk samt Håndtering av farlig avfall. Studiet er akkreditert av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). 
 
NFFAs erfaring er at denne høyere yrkesfaglige utdanningen gir autoritet og anseelse i avfalls- og gjenvinningsbransjen. 
Foto: Sentrale personer i NFFA kompetansearbeid. Øverst til venstre Marit Lindstad og Randi Pedersen, Einar Bratteng. Nederst fra venstre Rose Marie Andersen, Cecilie Wetlesen Borge og Ronny Sørensen.