Studiet skal skape grunnleggende forståelse og profesjonell innsikt i sentrale temaer som bl.a. sammenhengen mellom landtransportforskriften med tilhørende ADR/RID-bestemmelser, internkontrollforskriften og den praktiske logistikken. Utdanningen er viktig for å bidra til at transport av farlig avfall som farlig gods blir like trygg som transport av ordinært gods. Studentene skal gjennom utdanningen få trygghets- og mestringsfølelse innenfor et svært regulert og kompetansekrevende område. Dette er viktig for å ivareta det ansvar også virksomhetene har.    

Studentenes utdanning er offentlig finansiert og inngår i bransjeprogrammet for avfalls- og gjenvinningsbransjen, støttet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Videreutdanningsløpet er nettbasert og består av fem undervisningsøkter på tirsdager, hver på fire timer og med oppstart 29. august 2023. Undervisningen skjer i tidsrommet kl. 1200 – kl. 1600 med noe selvstudium underveis og oppgaveinnlevering før gjennomføringen blir godkjent og dokumentert overfor studentene.   

Tilpasset de ansvarlige rollene i avfalls- og transportbestemmelsene

Dette nye bransjeprogrammet bygger videre på det allerede etablerte og anerkjente studiet «Høyere yrkesfaglig utdanning innen håndtering av farlig avfall og miljøgifter», lansert og offentlig godkjent i 2021.

Studentene undervises bl.a. i effektiv logistikk, roller og oppdaterte lovkrav som hvert av leddene i aktørkjeden er underlagt. De juridiske rollene avsender, transportør, mottaker, laster, pakker, losser, fyller og tankcontaineroperatør er omfattet av undervisningen. Fullført utdanning gir derved tverrfaglig kompetanse, bidrar til økt rolleforståelse og tryggere samhandling mellom alle involverte ledd.     

Læringsutbytte, karrierebidrag og krav

Etter bestått utdanning vil studentene besitte omfattende kompetanse innen logistikk og transport både nasjonalt og grensekryssende. Dette omfatter bl.a. klassifisering, emballering, merking, sikring, transportdokumentasjon, sjåfør- og kjøretøykrav. Ruteplanlegging – prosesser, verktøy og modeller for dette – er også inkludert i undervisningen.

Det er Fagskolen Vestfold og Telemark og bransjeforeningen Norsk forening farlig avfall (NFFA) som i fellesskap har etablert undervisningstilbudet. Dette er solid forankret i bransjen med lærere, undervisningsressurser og sikkerhetsrådgivere som besitter betydelig formell og praktisk kompetanse.  Det er forventet at uteksaminerte fra studiet vil kunne fremstå som nøkkelmedarbeidere med ekspertstatus innen området. De kan derved styrke sine karrieremuligheter innen et samfunnskritisk og ekspansivt fagfelt hvor dokumentert kompetanse blir stadig mer etterspurt og påkrevd.

Det er forventet at søkere har fagbrev, men andre med relevant praksis blir også vurdert.

Les mer om opptakskrav her: https://fagskolen-vestfoldogtelemark.no/logistikk-og-transport.

Foto: Til venstre på bildet undervisningsressursene Rose Marie Andersen (siv.ing. / global sikkerhetsrådgiver i Jotun) og nedenfor Eirill Bø (dosent / teaching professor v / BI). Til høyre på bildet prosjektleder Marit Lindstad i NFFA (høyre) og generalsekretær Randi Pedersen i NFFA. Undervisningen blir supplert med gjesteforelesere bl.a. fra NFFAs Forum for sikkerhetsrådgivere.