Utsettelsen skyldes bl.a. større arbeidsmengde enn forutsatt samt utskiftning av ressurser i prosjektorganisasjonen.

For å sikre kvalitet som oppfyller forventningene brukerne har, vil direktoratet bruke den mer-tiden som er nødvendig. NFFA støtter en slik beslutning. Det er bl.a. viktig for at brukerfunksjonaliteten skal bli best mulig, og ikke minst at det blir sporbarhet på farlig avfall gjennom hele verdikjeden. 

NFFA er også tilfreds med at Miljødirektoratet har tett dialog med Direktoratet for strålevern (DSA) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Vi noterer oss med glede at Miljødirektoratet melder at man fortsatt vil ha god kontakt også med aktører i bransjen.

Dersom det er medlemmer som ønsker mer informasjon om prosjektet, kan man ta kontakt med prosjektleder Yasir Ahmed (yasir.ahmed@miljodir.no) eller sjefingeniør Ingebjørg Svindland  (ingebjorg.svindland@miljodir.no). 

Foto: Prosjektleder for Miljødirektoratet, Yasir Ahmed.