Bakgrunnen for arbeidet med ny versjon, er bl.a. at eksisterende løsning baserer seg på utdatert teknologi. Direktoratet ønsker i tillegg bedre brukergrensesnitt, økt sporbarhet samt en løsning som belaster brukerstøtte mindre. 

Prosjektleder Yasir Ahmed fra Miljødirektoratet orienterte på årets Farlig avfallskonferanse om arbeidet. Han kunne fortelle at det nå sendes inn i størrelsesorden 320 000 deklarasjoner årlig. 1 427 mottak og 64 828 produsenter er registrert i løsningen. En gjennomsnittlig produsent deklarer 35 ganger.

Den nye løsningen vil få brukervennlig grensesnitt med fokus på universell utforming. Løsningen blir utviklet for API som blir tilgjengelig for både avfallsprodusenter og avfallsmottak. Innlogging vil skje via IDPORTEN som er felles innloggingsløsning for offentlige tjenester. Derved sikres bedre sporbarhet enn i dag.

Prosjektleder Yasir Ahmed henviste til at enkelte i bransjen hadde uttrykt skepsis til bruk av IDPORTEN. Direktoratet nedsatte derfor en egen arbeidsgruppe for å vurdere dette. Han poengterte følgende styrker ved bruk av denne innloggingsmåten:

  • Autentisering av at den som logger inn har en tilknytning til virksomheten eller ei. 
  • Flere brukere har meldt behov om å ha en logg som viser hvem har utført hvilken deklarasjon. Dagens oppsett ivaretar ikke dette behovet da det er stort sett delte brukerkontoer.
  • Ingen forvaltning for brukerkonto. Behøver ikke å huske brukernavn eller passord.
  • Det er kun representanter eller de ansatte som er knyttet til selskapet som kan benytte løsningen og deklarere på vegne av virksomheten
  • Når ansatte slutter i selskapet, mister vedkommende tilgangene automatisk.
  • Det innføres at vedkommende kan være innlogget inn i løsningen på sin egen pc.
  • Påbegynte skjema blir lagret som kladd og vedkommende kan fortsette der den slapp sist.

Foto: Fra Farlig avfallskonferansen 2023 (foto: Astri Kløvstad, Kretsløpet)