"Hva gjør avfall farlig?" er nå gjort tilgjengelig for alle som en abonnementsløsning. 

Veilederen gir en nøyaktig beskrivelse av hvordan man skal klassifisere avfall. Nyheten er bl.a. at veilederen nå utgis med et klassifiseringsverktøy. I dette kan brukerne gjøre egne beregninger for å vurdere om avfallet skal klassifiseres som farlig eller ikke.

Veilederen er utviklet som et samarbeidsprosjekt mellom NFFA og Forum for miljøkartlegging og -sanering. Den oppdateres av en tverrfaglig prosjektgruppe med høy kompetanse og integritet ledet av Marit Lindstad i NFFA. "Hva gjør avfall farlig?" er kun tilgjengelig digitalt på NFFAs hjemmeside i en skybasert løsning. Vi tror veilederen vil oppleves som et uunnværlig hjelpemiddel ved klassifisering av avfall, og at den bidrar til å forenkle og effektivisere den utfordrende prosessen ved klassifisering.  

En viktig del av veilederen er et et nytt Excel-basert verktøy. Dette er et beregningsverktøy for klassifisering av farlig avfall med eksempler, en grenseverditabell og en erfaringsbasert liste over farlige stoffer i forskjellige typer avfall. 

Tilganger gis f.o.m. 18. mai og deretter løpende etter bestilling.

LES MER OG BESTILL HER!

I prosjekt- og referansegruppen for "Hva gjør avfall farlig?" (versjon 4) har følgende ressurspersoner med høy kompetanse og integritet deltatt (se foto til høyre): Marit Lindstad (prosjektleder på vegne av NFFA),  Eirik Wærner (prosjektleder på vegne av Forumet / Multiconsult), Ida Nilsson (NFFA / Norconsult), Katja Abramova (NFFA / AGS), Geir Hogstad (NFFA / AGS), Marit Lægreid (NFFA), Amar Resic (NFFA / Promsys), Steinar Amlo (Forumet / Norconsult).