Vi oppsummerer:

  • «Logistikk og transport». Oppstart: 29. august.
  • «Håndtering av farlig avfall». Oppstart: 13. september.
  • «HMS-ledelse». Oppstart: 12. september.
  • «Regelverk og forskrifter». Oppstart: 17. oktober
  • «Bærekraftig og trygg håndtering av batteriavfall». Oppstart: Våren 2024

Les mer om utdanningstilbudene innen bransjeprogramordningen her!

  • Høyere yrkesfaglig utdanning innen håndtering av farlig avfall og miljøgifter (30 studiepoeng). Påmeldingen for studieåret 2023 / 2024 er avsluttet, men siden noen har trukket seg er det noen ledige plasser.  Kontakt NFFA på post@nffa.no umiddelbart for informasjon. Mer informasjon om studiet her.