Se flere bilder under artikkelen

Også i år var NFFA godt synlig med båt liggende strategisk og sentralt plassert i Pollen. NFFAs representanter - med generalsekretær Randi Pedersen i spissen - møtte flere personer i vårt nettverk både ombord i båten og på de ulike arenaene i byen. 

Det er faktum at få representanter fra NFFAs medlemsmasse frekventerer Arendalsuka. Vår oppfordring er å vurdere et besøk i år eller neste år. Her er mange relevante arrangementer for vår bransje representert. Ikke minst er det mulig å møte en rekke mennesker, institusjoner, myndigheter, interesseorganisasjoner og virksomheter av betydning for oss. 

Foto: NFFAs generalsekretær Randi Pedersen. Til høyre konsernsjef  Anders Lægreid (NOAH). Bak: Advokat / partner Einar Bratteng, Advokatfirmaet Berngaard / NFFA.

Foto: Ombord i NFFA/Berngaard-båten i Pollen under Arendalsuka. Generalsekretær Randi Pedersen, spesialrådgiver Roar Hansen, styreleder Bjørn Roger Broen og Olaf Brastad fra Bellona.