For dem som er motivert for dokumentert kompetanse og en karriere innen avfall- og gjenvinningsfaget, har mulighetene aldri vært større. Tilbudene NFFA har etablert sammen med Fagskolen Vestfold og Telemark består hittil av fem NOKUT-godkjente bransjeprogramutdanninger i tillegg til årsstudiet «Høyere yrkesfaglig utdanning innen håndtering av farlig avfall og miljøgifter».  Alle disse utdanningene er webbasert, med minst èn fysisk samling. De er offentlig finansiert, og kan derfor gjennomføres uten vesentlig kostnad. NFFA har nedlagt betydelig utviklingsarbeid i dem, og de har allerede stor oppslutning. Utdanningene er unike, siden de utviklet på bransjens premisser, basert på den dialog NFFA som bransjeforening har med medlemmer og myndigheter.

Avfall Norges REdu-program underbygger NFFAs fagrettede videreutdanning. Målet med REdu er å introdusere kommende akademikere for avfalls- og gjenvinningsbransjen.  Bedriftene som er partnere i REdu får tilgang til en pool med ambisiøse, entusiastiske studenter som kan «håndplukkes» til internships, bachelor- og mastersamarbeid, prosjektstillinger, sommerjobber m.v. Bransjen trenger nettopp kompetanse fra universitetene som har mange fagfelt relevante for NFFAs medlemmer.  Det er nå over 500 søknader fra studenter som ønsker seg inn i avfalls- og gjenvinningsbransjen.

NFFAs generalsekretær Randi Pedersen kommenterer:

-Å få unge mennesker fra universitetene til å interesse seg for bransjen vår, vil styrke rekrutteringsgrunnlaget framover. Derfor ønsker vi å bidra til at REdu-ordningen blir ytterligere kjent i vår medlemsmasse. Vi oppfordrer våre medlemmer til å vurdere deltakelse i dette rekrutteringsprogrammet. REdu inngår derfor i det samarbeidet NFFA og Avfall Norge har etablert og hvor tiltak innenfor kompetansebygging og rekruttering er viktige område.  

Vil du vite mer om REdu, kan du klikke her. Kontaktperson hos Avfall Norge er Heidi Hopstock i Avfall Norge som treffes på 984 69 852 eller heidi.hopstock@avfallnorge.no

Randi Pedersen henviser for øvrig til at NFFA og Fagskolen Vestfold og Telemark nå venter spent på søknad sendt til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (DiBK) om å etablere utdanning som fagskoleingeniør innen avfall- og gjenvinning. Forutsatt utviklingsmidler fra direktoratet, blir dette et studium som gir 120 studiepoeng. NFFAs ambisjon er at dette studiet skal gi vei inn til universitetsstudier. Derved etableres det en komplett «kompetansestige»: Fra NFFAs grunnkurs, gjennom offentlig godkjente studier i form av bransjeprogrammene (5-10 studiepoeng), høyere yrkesfaglig utdanning (30 studiepoeng) samt det planlagte fagskolestudiet (120 studiepoeng). Tanken er at trinnene skal ha innbyrdes sammenheng, slik at studentene skal kunne søke fritak for de fagområder som er gjennomført på lavere nivå.

Foto: Generalsekretær Randi Pedersen i NFFA og Avfall Norges adm.dir. Runar Bålsrud.