Trenger du en pustepause, er du velkommen om bord. Her kan du også overhøre (og eventuelt delta) i korte, uformelle temasamtaler om viktige og interessante problemstillinger etter innledning fra kompetente fagfolk. Program er planlagt slik (endringer kan skje):

 

Mandag 15. august:

 • Kl. 1500: Sirkulærøkonomi i byggebransjen. Ombruk av byggematerialer - hvilke virkemidler er tilgjengelig for å nå klimamålet i 2030? Anders Nohre-Wallden (Grønn Byggallianse) og Marie Drange (Madaster).

Tirsdag 16. august:

 • Kl. 1230: Norske selskaper angriper globale klima- og miljøproblemer med teknologiutvikling og nye forretningsmodeller! Maria Moræus Hanssen (styreleder Wastefront AS) og Milana Ayzenberg (CTO i Captico2 AS).
 • Kl. 1400: Det grønne skiftet vil skape mer farlig avfall. Olav Brastad (Bellona).
 • Kl. 1530: Lederutfordringer i forbindelse med menneskerettigheter og miljøkrav. Kjell Johnsen (CrossRoads), Jon Petter Egenæs (Amnesty International) og Cecilie Wetlesen Borge (Berngaard) m.fl.
 • Kl. 1830 - 2130: Advokatfirmaet Berngaard inviterer til hyggelig samvær om bord.

Onsdag 17. august:

 • Kl. 1000: Er avfalls- og gjenvinningsbransjen for dårlige til å kommunisere sin viktighet? Torbjørn Leidal (redaktør i Avfallsbransjen.no)
 • Kl. 1200: Hvordan kjemiindustrien stadig bytter til mindre kjente stoffer som gjør at vi aldri blir kvitt miljøgiftene. Eirik Wærner (Forum for miljøkartlegging og sanering.
 • Kl. 1300: Hvem har ansvar for avfall? Einar Bratteng (Advokatfirmaet Berngaard)
 • Kl. 1430: Samskaping sosiale entreprenører og norske kommuner? Nei, takk! Har hverken tid, lyst eller penger. Lise Arvesen (forretningsutvikler/gründer/mentor), Katinka Greve (Ferd SE), Hilde Schjerven (virksomhetsleder, Færder kommune), Inger Roll-Matthiesen (Advokatfirmaet Berngaard).
 • Kl. 1830 - 2130: NFFA inviterer til hyggelig samvær om bord.

Torsdag 18. august:

 • Kl. 1100: Hvordan oppstår miljøbomber? I påvente av regelverk, bevissthet eller teknologi?. Erlend Nordbak/Anders Øgaarden (Fjord Tech Solutions).

Alle dager når som helst:

Kom om bord for en prat og kanskje litt å fylle magen med!

Spørsmål? Ta kontakt med:

Roar Hansen (NFFA) på telefon 9243 3582

Inger Roll-Matthiesen (Berngaard) på telefon 9288 1388