Som presentert på Farlig avfallskonferansen i Trondheim i november, er det god aktivitet i NFFAs Forum for sikkerhetsrådgivere. Filmen om sikkerhetsrådgiverens viktige rolle har nå en betydelig distribusjon (se den her) og forumets veileder for internopplæring i henhold til krav i kap. 1.3 i ADR / RID publiseres i disse dager (se egen artikkel her på hjemmesiden).   

Forumet jobber nå med årshjul for 2023, som vil bli publisert på NFFAs nettsider like over nyttår. Årshjulet vil bli preget av matnyttige samt flere utadrettede aktiviteter overfor sikkerhetsrådgiverne i NFFAs medlemsmasse. Stikkord foreløpig er bl.a: Revisjon av mal for årsrapport, regelmessige møter med DSB, kvartalsvise webinarer med temaer spesielt interessant for sikkerhetsrådgivere og vurdere behovet for utarbeidelse av sjekkliste ved innkjøp og ev. revisjon av ekstern sikkerhetsrådgiver.

NFFAs sekretariat fungerer som forumets sekretær. Har du ikke registrert deg i NFFAs sekretariat som sikkerhetsrådgiver hos et av våre medlemmer? Gjør det her!