Lanseres nå: HMS-ledelse

Foreløpig er utdanningen "Regelverk og forskrifter" (5 studiepoeng) lansert, med oppstart 29. mars. Nå lanseres også "HMS-ledelse" (5 studiepoeng) som starter 18. april. Det betyr at ansatte i avfalls- og gjenvinningsbransjen allerede har to spesialiserte, offentlig godkjente videreutdanninger som også er offentlig finansiert, d.v.s. uten kostnad for deltakerne. Begge har fokus farlig avfall.

HMS spesielt tilpasset vår bransje 

De som deltar i utdanningen "HMS-ledelse" vil få undervisning spesialtilpasset virksomheter som inngår i avfallskjeden, også virksomheter som genererer og ervervsmessig transporterer farlig avfall som konsekvens av sin aktivitet. Meget kompetente faglærere vil gjennomgå hendelser og aktuelle problemstillinger som oppstår ved håndtering av farlig avfall og miljøgifter. Stikkord er bl.a. risikovurdering, brannforebygging, personsikkerhet, eksponering til indre og ytre miljø og avvikshåndtering. 

Meld deg på nå!

Her er lenke for mer informasjon om "HMS-ledelse" på Fagskolens nettsted. 

Vil du vite mer om "Regelverk og forskrifter"? Trykk her til Fagskolens nettsted!

Nye lanseringer til høsten.

Som tidligere meldt, lanserer NFFA og Fagskolen Vestfold og Telemark fire videreutdanninger som del av bransjeprogrammet for avfalls- og gjenvinningsbransjen. De to gjenværende lanseres til høsten, og er "Logistikk og transport" (5 studiepoeng) samt "Håndtering av farlig avfall" (10 studiepoeng).

Ring NFFA på 97 00 55 80 dersom du har behov for mer informasjon. 

Foto: Sentrale i utvikling og gjennomføring av opplæringstilbudet HMS-ledelse er faglærerne Cecilie Wetlesen Borge og Ronny Sørensen sammen med NFFAs prosjektleder Marit Lindstad.