Lovutvalgene er Advokatforeningens fagkyndige utvalg. De utarbeider forslag til høringsuttalelser, følger med i lovgivningsarbeidet og yter råd innenfor sitt fagområde. Fjær i hatten selvsagt for Einar, men også for NFFA samt Advokatfirmaet Berngaard som har nettopp miljøspørsmål og avfallsrett som ett av sine kjerneområder!

Foto: Einar Bratteng sammen med prosjektleder Marit Lindstad, NFFA, under Farlig avfallskonferansen 2022.