Bransjeprogrammet for avfalls- og gjenvinningsbransjen fortsetter i form av å tilby viktige videreutdanninger i 2024. 

Følgende videreutdanninger har oppstart 1. halvår:

  • HMS-ledelse. Oppstart er 6. februar med fullføring 20. mars. Les mer her!
  • Regelverk og forskrift. Denne videreutdanningen har oppstart 7. februar og er fullført 20. mars. Les mer her!
  • Logistikk og transport. Her skjer oppstart 2. april med fullføring 30. april. Les mer her!
  • Håndtering av farlig avfall. Starter 3. april og fullføres 5. juni. Les mer her!
  • Bærekraftig og trygg håndtering av batteriavfall. Oppstart i april. Les mer her!

Foto: Sentrale personer i NFFA kompetansearbeid. Øverst til venstre Marit Lindstad og Randi Pedersen, Einar Bratteng. Nederst fra venstre Rose Marie Andersen, Cecilie Wetlesen Borge og Ronny Sørensen.