Opprinnelig brev fra bransjeorganisasjonene kan du lese her. Vi påpekte at bransjen ikke selv makter å hindre branner som oppstår på grunn av feilsorterte batterier, og at nettopp dette er et samfunnsproblem.

Kort oppsummert henviser Miljødirektoratet og DSB i sitt tilsvar til de krav som påligger anleggene selv for å hindre brann. Etterlevelse av reglene om internkontroll, nødvendig brannsikkerhet og brannrisikoanalyser er avgjørende bidrag til brannforebygging, mener DSB og Miljødirektoratet.

Myndighetenes bidrag for å forebygge brann, oppsummeres i flere punkter – bl.a. bistand i en kommunikasjonskampanje som bransjen planlegger i slutten av inneværende år.

Les brevet fra DSB og Miljødirektoratet her og se hvilke tiltak de respektive direktoratene har på sin tiltaksliste (side 4 spesielt).