Foruten hyggelig sosialt samvær og mange givende faglige diskusjoner, var omvisningen på Kumla-anlegget svært lærerik for deltakerne. Det ble gitt gode orienteringer som økte kunnskapen om den håndteringen som foregår i destruksjonsleddet for organisk farlig avfall. Ikke minst fikk man poengtert viktigheten av god samhandling i verdikjeden som avfallshåndteringen består av.

NFFA var med til Kumla, og vi deler følgende bilder: 

  1. Hovedbilde øverst: Her er samtlige deltakere samlet foran det imponerende anlegget til Fortum Waste Solution. 
  2. Allan Carlsen (Norsk Gjenvinning) og Marianne Wiker Stensland (Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo kommune) sitter begge i styret for Fagforum farlig avfall og var selvsagt representert på studieturen. De fungerte som utmerkede reiseledere!
  3. Prosjektleder Marit Lindstad som var NFFAs representant på turen.