NFFAs nettverk består av svært mange fagpersoner som hver for seg har unik kompetanse til nytte for NFFA, våre medlemmer og bransjen som sådan.

Selvsagt hadde langt fra samtlige anledning til deltakelse på den uformelle samlingen 6. juni. Dette blir uansett ikke siste gang nettverket inviteres til fysisk samling, så nye muligheter vil komme.

Samlingen i NFFAs nye lokaler i Strøket 9 var både nyttig og hyggelig. De frammøtte fikk presentert sin kompetanse for hverandre, og ikke minst også blitt introdusert for NFFAs nye generalsekretær, Randi Pedersen. Randi takket både de frammøtte og de som ikke hadde anledning til å delta. En lang rekke svært kompetente "venner av huset NFFA" gir bidrag i ulike sammenhenger: Som undervisningsressurs på kurs, som lærer i forbindelse med Fagskolen i Vestfold Telemark / NFFAs bransjeprogram samt den videregående opplæringen eller som fagperson  som gir NFFAs sekretariat innspill i ulike sammenhenger.

På bildet (sett nederst fra venstre): NFFAs generalsekretær Randi Pedersen, Steinar Amlo, Tor Fredrik Holth, Kari Bang, Marit Lindstad, Rose Marie Andersen, Bård Olsen, Dunja Sayyed, Owe Bugge Persson og Per Varskog.