EnviroPac er leverandør av avfallsbehandlingsutstyr og BNS Miljø har spesialisert seg på containere for avfallshåndtering.

Her er pressemelding som er distribuert.