Marvin Solheim (Rescandi Norge AS) og Stein Hestnes Johnsrud (Norsk Gjenvinning), som begge går ut av styret, ble begge takket for svært verdifulle bidrag i NFFA gjennom flere år. Marvin tiltrer forøvrig som leder av valgkomiteen.

Årsmøtet i NFFA (som ble holdt digitalt) vedtok forøvrig en vedtektsendring. Denne lyder slik:

"Ved valg av nye medlemmer i styret, bør valgkomiteen legge til grunn at det ikke velges mer enn 1 representant fra et selskap i styret. Dersom styremedlem skifter jobb i løpet av perioden, er det ikke krav om at det aktuelle styremedlemmet skal erstattes."

Se NFFAs styresammensetning etter årsmøtet 2020 her!