Alle de utsendte sakene fikk årsmøtets tilslutning (protokoll legges ut på NFFAs hjemmeside straks den er undertegnet). Styret i NFFA består nå av:

 • Styreleder Bjørn Roger Broen (Norsk Spesialolje)
 • Nestleder Dordi Snefjella (Østbø)
 • Jarle Haugedal (Renor )
 • Britt Mathisen Limo (Remiks)
 • Renate Heder (Norsk Gjenvinning)
 • Stein Hestnes Johnsrud (Trondheim Renholdsverk)
 • Marvin Solheim (Rescandi Norge)
 • Christian Hermansen (Franzefoss Gjenvinning)
 • Pål Bjørsvik (Returkraft)
 • Kristofer Larsen (NOAH)
 • Øystein Solevåg (ÅRIM - Ålesundregionens Interkommunale Miljøverk). 

Varamedlemmer med fast møte- og talerett er:

 • Torbjørn Steensrud (Stena Recycling)
 • Karen Aanestad (SAR).

Valgkomiteen består av:

 • Astrid Drake (Franzefoss Gjenvinning)
 • Morten Vinnstad (Renor)
 • Sonja Rytter (ERP).

Jon Lille-Schulstad (Ragnsells) og Andreas Andresen (ROAF) gikk ut av NFFAs styre, og ble behørig takket for viktige bidrag i årene de har sittet som styremedlemmer.

Årsmøtet vedtok endringer i foreningens vedtekter. Det åpnes nå for konsernmedlemskap i NFFA. Satsene for dette vil bli vurdert. Vedtektsendringene omfatter også pålegg om at valgkomiteen avklarer hvilke eventuelle andre verv styrekandidater har i bransjeforeninger og / eller tilstøtende miljøer til NFFA samt også avklare med kandidaten om disse vervene innvirker på kandidatens habilitet relatert til verv i NFFA. Styremedlemmene skal i følge de nye vedtektene signere taushetserklæring. Årsmøtet vedtok også på visse premisser at kommende årsmøter i foreningen er beslutningsdyktig uavhengig av antall medlemmer som stiller. 

På medlemsmøtet straks etter årsmøtet ble det holdt orienteringer om versjon 3 av "Hva gjør avfall farlig?" som lanseres like etter påske. Orienteringene ble holdt av Marit Lindstad og Steinar Amlo fra prosjektgruppen. Se presentasjonen her og les hva som er nytt!

Det ble også orientert om arbeidet med versjon 2019-2021 av "NFFA-veilederen for deklarering og transport av farlig avfall og radioaktivt avfall". Anne-Mette Lillehagen og Marit Lindstad gjennomgikk hvordan det arbeides, og hva brukerne kan forvente seg av den nye versjonen som lanseres i forbindelse med Farlig avfallskonferansen (25.-26. september). Se presentasjonen her og les hva som er nytt!

Dordi Snefjella - som er leder for NFFAs fagforum for sikkerhetsrådgivere - presenterte nytt fra forumets arbeid. To veiledere som begge ligger på NFFAs hjemmeside ble presentert: Mal for årsrapport samt veileder som knytter roller i farlig avfall til roller i ADR-regelverket

Nye i NFFAs styre: Stein Hestnes Johnsrud og Renate Heder.

Stein Hestnes JohnsrudRenate Heder