Andre innspill som er kommet etter utgivelsen vil bli vurdert i forbindelse med neste revisjon.

Foreløpig ber vi brukerne av NFFA-veilederen 2021-2023 være oppmerksom på bl.a. følgende:

  • Vedr. avfallsgruppe 7122 fra kommuner (husholdning): Denne står oppført under siste rad i NFFA-veilederen side 62. Det står nå anført «Ikke klassifiseringspliktig» på dette avfallet fra kommuner (husholdning). Her burde det vært henvist til transportklassifiseringen som er referert på aktuelle avfallstyper i radene ovenfor.  
  • Den øverste raden på side 58 skal utgå: 7122 Bassengkjemikalier. Her er det ikke angitt transportklassifisering.
  • Det har falt ut et «ikke» under avfallsstoffnummer 7133 Rengjøringsmidler (brannfarlig eller oksiderende).
  • Rengjøringsmidler (etsende) vil også bli gjenstand for gjennomgang.

Nærmere informasjon vil følge på nyåret etter at ytterligere vurderinger er innhentet. Vi ber altså i mellomtiden brukerne være spesielt oppmerksomme på deklarering av farlig avfall ved tilordning av de nevnte to avfallstoffnumrene inklusive transportklassifiseringen.