NFFA fremstår i dag som den eneste spesialiserte bransjeforeningen for profesjonelle aktører med interesser innen farlig avfall. Med sine nær 140 medlemsvirksomheter, har NFFA solid representativitet og et aktivitetsnivå av stor betydning for aktører både innenfor privat og offentlig sektor. NFFA spiller også en viktig rolle overfor myndighetene, både som høringsinstans og gjennom dialog som ekspertorganisasjon innenfor det stadig mer komplekse og viktige farlig avfallsområdet. 

-Selv om jeg en gang i 2023 går ut av funksjonen som generalsekretær, vil jeg nok fortsatt ha en rolle i foreningen. Med den størrelse, aktivitetsnivå og betydning NFFA nå har oppnådd, er det imidlertid riktig å la yngre krefter overta topplederrollen, kommenterer Roar Hansen - enn så lenge generalsekretær i Norsk forening farlig avfall (NFFA) fram til hans erstatter er på plass neste år. 

Se stillingsannonsen her!