I brevet henviser NFFA til foreningens kommentarer til de to konsulentutredninger som er utarbeidet om tilsvarende tema («InErgeo-rapporten» og «Bergfald-rapporten»). Begge disse utredningene påpeker mulighetene, men også kompleksiteten, de langsiktige perspektivene, investeringsbehovene samt de ulike forutsetninger som må ligge til grunn for avfallsreduksjon og ikke minst gjenvinning. 

I brevet til Elvestuen skriver NFFA: "For å sikre realistiske, konkrete og bærekraftige konklusjoner og anvisninger, anser vi ekspertutvalgets sammensetting som vesentlig. Vi håper derfor følgende områder blir representert i utvalget, spesielt hva gjelder gjenvinningsperspektivet:

  • Industriell kompetanse og erfaring
  • Innsikt i global nåværende og fremtidig råvaresituasjon
  • Pris og markedsmekanismer i sammenhengen
  • Dybdekompetanse om farlig avfallsfraksjonenes kjemiske sammensetting
  • Relevante juridiske og andre forhold i norsk og internasjonalt regelverk som hindrer og / eller kan tilrettelegge for gjenvinning og «produktifisering» av fraksjoner i farlig avfall
  • Gjenvinning på industrielt nivå, ikke kun i laboratorieskala"

Les hele brevet her!