Byggavfallskonferansen arrangeres av NHP-nettverket (www.byggemilljo.no), som samler 19 organisasjoner og virksomheter med felles interesse for å samarbeide om rett håndtering av bygg- og anleggsavfall. Norsk forening farlig avfall (NFFA) er èn av dem, og utgjør også nettverkets sekretariat.

-Koronasituasjonen gjorde at Byggavfallskonferansen 2021 måtte avlyses, men i mars 2022 er vi sterkt tilbake. Det sier Gunnar Grini i Norsk Industri, som for tiden leder NHP-nettverket.

Byggavfallskonferansen gir faglig oppdatering og erfaringsutveksling for alle som jobber med bygg- og anleggsavfall, enten det er i privat eller offentlig sektor. Årets konferanse er den 13 i rekken.

-Vi forventer mange deltakere når bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen, gjenvinningsbransjen og myndigheter igjen kan samles på den årlige byggavfallskonferansen sier Grini.

På årets konferanse får deltagerne høre om bl.a. om ambisjoner for sirkulær økonomi hos sentrale selskap og organisasjoner i byggenæringen, bærekraftig håndtering av grave- og overskuddsmasser, nyheter fra Direktoratet fra byggkvalitet og Forum for miljøkartlegging og -sanering og arbeidet med å utarbeide kriterier for offentlige innkjøp av sirkulære bygg- og anleggsprosjekter.

-I tillegg er ny politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet forespurt om å fortelle om regjeringens ambisjoner for bygg- og anleggsavfall og vi blir oppdatert av NHOs Brusselkontor når det gjelder hva vi kan vente oss av nye EU-regler på byggavfallsområdet, forteller Eirik Wærner fra Multiconsult og Roar Hansen i NFFA, som begge er delaktige i planleggingen av konferansen.

Byggavfallskonferansen har de siste årene samlet godt over 300 deltagere. I år er konferansen noe nedskalert, men det er fortsatt plass til 200 deltagere i Næringslivets Hus.

Påmelding til konferansen kan gjøres på: https://atlanticmice.eventsair.com/byggavfallskonferansen-2022.

-Her er det altså først til mølla og bare å melde seg på, sier Gunnar Grini som gleder seg stort til to hyggelige og lærerike byggavfallsdager 16. og 17. mars i 2022